Gdzie leczyć chorobę alkoholową?

Gdzie leczyć alkoholizm?Zagadnienie niby proste a jednak w praktyce nastręcza sporo problemów. Wiadomo powszechnie, że podobnie jak większość zaburzeń psychicznych w leczeniu choroby alkoholowej, podstawowym problemem jest zmotywowanie chorego do terapii. Podobnie jak w przypadku zaburzeń psychotycznych depresyjnych, innych uzależnień, pacjent jest niekrytyczny, nie ma poczucia choroby, więc nie widzi potrzeby kuracji. Zaprzecza, minimalizuje szkody wynikłe z nałogu, jak mówią terapeuci ma „rozwinięty system iluzji i zaprzeczeń. Bliscy, rodzina, całe środowisko stara się wpłynąć na niego aby udał się po pomoc,  istnieje nawet sądowe postanowienie o przymusowi podania się leczeniu.

Jak znaleźć profesjonalne ośrodki leczenia alkoholizmu? Niestety gdy chory zgodzi się na terapię, też nie jest to proste. Po okresie przemian gospodarczych powstało w Polsce wiele różnych placówek przedstawiających podobne oferty. Postanowiłem scharakteryzować podstawowe ich typy oraz wymienić wady i zalety.

 • Publiczne Oddziały detoksykacyjne: Zalety:  istnieją w większości jak nie wszystkich Szpitalach Psychiatrycznych i przy niektórych ogólnych. Spełniają normy NFZ, zaletą ich jest to, że koszt leczenia pokrywa ubezpieczyciel. Z reguły dysponują profesjonalną kadrą, zapewniają pacjentom bezpieczeństwo, diagnostykę na dobrym poziomie, detoksykacja przebiega pod nadzorem kadry medycznej. Wady: większość wymaga skierowania z Poradni Leczenia Uzależnień, przyjmują tylko pacjentów trzeźwych, w oddziałach są bardzo złe warunki socjalne, w trakcie detoksykacji tylko niektóre zapewniają rzeczywisty dostęp do specjalisty psychoterapii uzależnień.
 • Publiczne i prywatne OTU (Oddział Terapii Uzależnień) W zasadzie wady i zalety pokrywają się z „detoksami, w prywatnych jest lepsze zaplecze, dostęp do specjalistów wszelkich dziedzin, niestety należy zapłacić za pobyt. Oddziały prywatne oferują leczenie powikłań, rehabilitację, zajęcia fakultatywne.
 •  Prywatne oddziały detoksykacyjne: W Polsce udało mi się znaleźć dwa działające legalnie, jeden pod Warszawa, drugi pod Bełchatowem. Zalety: krótki czas oczekiwania na przyjęcie, przyjmują pacjentów pod wpływem przez co pomagają przerywać ciągi alkoholowe, proponują opiekę i diagnozę na bardzo zindywidualizowanym poziomie, zapewniają konsultacje specjalistów psychoterapii, proponują bardzo dobre warunki socjalne, dysponują doświadczoną kadrą. Wady: niestety tylko dwa, relatywnie wysoki koszt leczenia, dostępny tylko dla niektórych pacjentów, z reguły jest to ok. 3 tys. złotych za tydzień pobytu.
 • Poradnie Leczenia Uzależnień: publiczne i prywatne, z reguły dobra dostępność, krótki czas oczekiwania na rozpoczęcie leczenia, oferują pomoc uzależnionym, rodzinom, współuzależnionym, DDA czyli dorosłym dzieciom alkoholików. Zatrudniają profesjonalny personel. W publicznych obserwuje bardziej konfrontacyjne podejście do pacjenta, często trudno o konsultację u psychiatry, praktycznie nie stosują leczenia farmakologicznego, diagnoza psychiatryczna i psychologiczna to rzadkość. Wiele osób nie kończy programów terapeutycznych. W prywatnych, mniejsze grupy, bardziej homogenne, o podobnym statusie społecznym i wykształceniu. Lepsza dostępność do specjalistów, więcej osób kończy terapię. Wadą prywatnych jest duży koszt leczenia, niestety duża ich część jest Poradnią tylko z nazwy.
 • Gabinety prywatne: niestety ta grupa wypada najgorzej. Przyzwyczailiśmy się myśleć, ze prywatnie to szybciej, lepiej, z większym szacunkiem. Otóż z moich doświadczeń wynika, ze większość prywatnych gabinetów terapeutycznych nie ma dobrej oferty dla uzależnionych. Dlaczego:
 1. Nie prowadzi grup terapeutycznych a wiadomo, że ta forma oddziaływań jest znacznie bardziej skuteczna w terapii zależności. Spotkania indywidualne powinny stanowić jedynie 20% godzin w programie.
 2. Nawet najlepsi specjaliści popełniają błędy, praca w zespole, stały nadzór nad pacjentem grupy interdyscyplinarnej eliminuje możliwość błędnej diagnozy i sposobu terapii.
 3. Praktycznie nie prowadzą diagnozy, nie mają żadnej wiedzy medycznej. Większość Gabinetów prywatnych prowadzona jest przez: pedagogów, socjologów, absolwentów prywatnych uczelni bez stażów klinicznych w programie studiów, humanistów bez znajomości psychopatologii. Tylko niewielka część z nich stale współpracuje z psychiatrami, jedynymi osobami kompetentnymi do stawiania rozpoznań i zlecania odpowiedniego sposobu leczenia.
 4. Nad tymi placówkami nie ma żadnego nadzoru merytorycznego, nie podlegają żadnej formie kontroli. Te zachęty w postaci anonimowości i całkowitej dyskrecji, to w rzeczywistości ukrywanie faktu, że nie prowadzi się dokumentacji medycznej, która mogłaby przynieść korzyść pacjentowi. Byłaby dowodem jego starań, ewentualnych przyszłych roszczeń. Oczywiście zakładam, ze są chlubne wyjątki od tych złych praktyk, jednak sam takich nie znalazłem. Nawet tzw. sławy psychoterapii publicznie uprawiają nepotyzm, reklamują swoje prywatne usługi za pośrednictwem placówek publicznych, w gabinetach łamią prawo.

Reasumując:

 • Publiczne placówki spełniają choćby minimalne standardy. Lecząc się w nich nie ponosimy kosztów finansowych, za to narażeni jesteśmy na przypadkowe towarzystwo innych pacjentów, będziemy traktowani hurtowo, często pominięte zostaną inne nasze zaburzenia, zarówno psychiczne jak i somatyczne. Musimy dostosować się do rytmu pracy kombinatów, albo zrezygnować z terapii.
 • Prywatne placówki proponują więcej i lepiej ale nie brak wśród nich oszustów. Możemy liczyć na indywidualne traktowanie, wysoki poziom usług, dokładną diagnozę, dodatkowe usługi rehabilitacyjne, diagnostyczne leczenie dietą, leczenie farmakologiczne i wiele innych. Wady to cena kuracji. Oraz to, ze często świadomie lub nie zostaniemy oszukani. Proponowanie „turnusów terapeutycznych” w podejrzanych pensjonatach, wynajętych pokojach, wiejskich malowniczych domkach, internatach sióstr zakonnych itd, itp, to żerowanie na nieświadomości i cudzym nieszczęściu.

Uwaga: Wybierając ośrodek publiczny możemy w ciemno liczyć na minimum profesjonalizmu, prywatny musimy koniecznie wcześniej sprawdzić aby nie dać się oszukać. Proponuję przed podjęciem leczenia zajrzeć do Rejestru Zakładów Leczniczych, jeżeli placówka posiada tam wpis, oznacza to, ze istnieje legalnie i spełnia wymagania, jest regularnie kontrolowana.

 

Lekomania – nowe oblicze narkomanii

LekomaniaW pojęciu medycznym narkomania to stan intoksykacji okresowej lub przewlekłej, wynikający z powtarzającego się przyjmowania narkotyków. Jest to pojęcie ogólne, dziś w zasadzie stosowane do przyjmowania klasycznych narkotyków stricte. Wyróżniamy również mniej ogólne definicje: toksykomania, alkoholizm a także wyróżniona przez WHO w 1968 roku lekomania. Istnieje wiele leków mających wpływ na nasze zachowania, przeżycia, emocje, większość z nich lub praktycznie wszystkie mogą prowadzić do uzależnienia. Najczęściej spotykamy się z zależnością od leków: uspokajających i nasennych, w tej grupie obecnie prym wiodą BZD czyli Benzodiazepiny, narkotycznych leków przeciwbólowych, pochodnych opioidów, leków psychostymulujących.

Leczenie lekomanii stanowi dla zespołów terapeutycznych trudny i złożony problem. Większość z osób uzależnionych pierwsze zalecenia przyjmowania leków otrzymała od lekarzy. Powodem były ich pierwotne dolegliwości: zaburzenia lękowe, zaburzenia snu, ból, zaburzenia aktywności i koncentracji. Zdecydowana większość leków uzależniających posiada działanie euforyzujące, poprawiające nastrój, działają one praktycznie natychmiast po zażyciu. To subiektywne wrażenie poprawy, dobrego samopoczucia jest dla pacjentów pociągające, atrakcyjne, dlatego decydują się przyjmować leki niezgodnie z zaleceniami i wskazaniami. Zdarzają się przypadki przyjmowania dawek wielokrotnie przewyższających terapeutyczne, również okres przyjmowania, z reguły określony do kilku tygodni, nie jest przestrzegany przez pacjentów. Wymuszają oni wypisywanie kolejnych recept, zmieniają lekarzy uzyskując kolejne dawki. Niestety gdy rozwinie się zespół uzależnienia, przymus przyjęcia kolejnych dawek i wzrastająca tolerancja są  nieuniknione. Pacjenci nie mogą już zaprzestać nagle intoksykacji, w razie nie przyjęcia kolejnych dawek pojawiają się objawy abstynencyjne. Niektóre z nich są przykre, np. ból, niepokój, bezsenność, niektóre groźne, padaczka, psychozy, zaburzenia świadomości. Jednocześnie stałe przyjmowanie prowadzi do powikłań: otępienia, zaburzenia funkcji poznawczych, zaburzeń pamięci, koncentracji, urazów, wypadków, skrajnie niewydolności krążeniowej, oddechowej, śmierci.

Dlatego osoby przewlekle przyjmujące leki odurzające powinny zwrócić się o pomoc do specjalistów. Dobrym rozwiązaniem jest konsultacja w Poradni Leczenia Uzależnień, wizyta u psychiatry, można też zacząć od porady lekarza POZ, który powinien skierować pacjenta do odpowiedniego specjalisty. Niestety część pacjentów musi liczyć się z koniecznością hospitalizacji. Narodowy Fundusz Zdrowia przewidział konieczność leczenia szpitalnego dla pacjentów uzależnionych od BZD przez okres 56 dni w oddziałach zamkniętych.

O skali zjawiska może świadczyć fakt, że według niektórych badań naukowych, 15% populacji klasy średniej w krajach rozwiniętych jest uzależniona od Benzodiazepin.

Choroba alkoholowa – edukacja

Alkoholizm - encyklopediaPomimo wieków, do dziś nie ma skutecznych klinicznie procedur z wyboru nakazujących leczenie uzależnienia od alkoholu. Natomiast stały rozwój medycyny wciąż weryfikuje stosowane metody. Dokładnie policzyliśmy jaka jest szansa na uzyskanie sukcesu jeżeli zastosujemy określone metody. Niestety okazuje się, że analizując konkretne dane pochodzące z badań klinicznych burzymy, przedstawiany nam dotychczas za jedyny słuszny obraz kreowany przez specjalistów psychoterapii uzależnień w polskim wydaniu. Dlatego chcąc przybliżyć czytelnikom wiarygodne źródła, stworzyliśmy serwis alkoholizm.co.

Obecnie w świecie medycznym powstaje pojęcie „dobrych praktyk” stosowanych w terapii choroby alkoholowej. I tak co wydaje się nieprawdopodobne runęły mity, związane z pojęciem alkoholizm, poniżej kilka z głównych.

 • Czy psychoterapia w klasycznym ujęciu jest skuteczna w leczeniu alkoholizmu? Odpowiedź: NIE. Niestety klasyczna psychoterapia podchodząc za szeroko do problemu, nie przynosi żadnych efektów w leczeniu ZZA. Zdecydowanie lepszą odpowiedź kliniczną dają proste techniki głównie behawioralno – poznawcze, skupione na rozwiązywaniu konkretnych problemów. Obecnie głównym nurtem psychoterapii stosowanym w wiodących ośrodkach jest psychoterapia motywująca.
 • Czy leczenie alkoholizmu w trybie stacjonarnym jest bardziej skuteczne niż metody ambulatoryjne? Odpowiedź: NIE. Mimo, że wydaje się nam, iż tzw. „zamknięty odwyk” – marzenie wielu rodzin, jest wydajniejszy, uczeni dowodzą w poprawnych merytorycznie próbach klinicznych, że to mit. Skuteczność leczenia stacjonarnego i ambulatoryjnego jest identyczna.
 • Czy psychoedukacja korzystnie skutkuje w terapii choroby alkoholowej?  Odpowiedź: NIE. Niestety działania edukacyjne nie przynoszą klinicznie istotnych rezultatów.
 • Czy wydatki związane z profilaktyką alkoholizmu są uzasadnione terapeutycznie? Odpowiedź: NIE. Niestety Fundacje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe marnują corocznie kilkaset milionów złotych, które służą tylko zaspokojeniu potrzeb ludzi w nim zatrudnionych, alkoholikom nie pomagają. Ludzie korzystający z publicznych środków, doskonale o tym wiedzą, jednak żerują na mitach i niewiedzy społeczeństwa.
 • Czy nasz system lecznictwa odwykowego ma większa skuteczność niż AA? Odpowiedź: NIE. Ruch samopomocowy Anonimowych Alkoholików w rzetelnych badaniach uzyskuje podobną odpowiedź kliniczną niż pożerający setki milionów nasz system leczenia osób uzależnionych. Tu także lobby terapeutyczne wykorzystuje brak wiedzy, brak zaangażowania prawdziwych ekspertów, dając zatrudnienie pseudo – terapeutom.

Jednak eksperci zalecają stosowanie tych praktyk pomimo braku istotnej skuteczności, głównie ze względu na to, że medycyna, która dysponuje już dość skutecznymi metodami farmakoterapii, nie daje jeszcze możliwości dotarcia do wszystkim pacjentów. Spectrum osób uzależnionych jest tak szerokie, że nie wytworzyliśmy jeszcze jednoznacznych metod z wyboru. Aby propagować współczesny stan wiedzy na temat alkoholizmu, rozwijamy nasz serwis i staramy się dotrzeć do jak największego grona użytkowników.

Alkoholowe zapalenie trzustki

alkoholowe zapalenie trzustkiAlkohol jest jednym z głównych powodów: ostrego, podostrego i przewlekłego zapalenia trzustki. Szacuje się iż blisko 70-90% osób które zapada na tą chorobę ma ją właśnie ze względu na alkohol. Alkohol etylowy jako trucizna w dużej mierze przyczynia się do rozwoju choroby która z dnia na dzień wykańcza pacjenta. Ma to szczególne znaczenie w przypadku osób które mają skłonność genetyczną do tego typu chorób czy też ich dieta nie zapewnia im wszelkich wartości odżywczych.

Dlatego też jedynie dziesięć procent alkoholików zapada na alkoholowe uszkodzenie trzustki. Dodatkowo wiele czynników sprzyja powstawaniu tej choroby , do takich należą chociażby palenie papierosów, przyjmowanie dużych dawek leków które także obciążają naszą trzustkę bądź też choroby nerek oraz wątroby.

Jakie są objawy alkoholowego zapalenia trzustki?

Najbardziej typowym objawem alkoholowego zapalenia trzustki jest bez wątpienia permanentny ból brzucha który towarzyszy niemal 90% pacjentów. Ma on zazwyczaj charakter mocnego oraz piekącego bólu który świdruje nasz odcinek nadbrzusza aż w kierunki pleców. Bóle pojawiają się zazwyczaj około 20-30minut po posiłku. Jednakże ból ustępuje jedynie w początkowej fazie choroby która jest najłagodniejsza. W późniejszych przypadkach ludzki organizm reaguje coraz gorzej na ten ból gdyż jedynie w licznych przypadkach przechodzi po dobie. Zazwyczaj trwa on parę dnia wobec czego takie osoby muszą przyzwyczaić się do spędzania swojego życia z bólem. Taki ból ustępuje zazwyczaj po około 5-25 latach jednakże jest nie do zniesienia w początkowej fazie. Z tego też powodu ból przyczynia się do znacznego utrudnienia wielu czynności życiowych każdego dnia. Do innych objawów może należeć osłabienie organizmu , utrata masy ciała oraz biegunka.

Jak przebiega leczenie?

Tutaj trzeba w pierwszej mierze rozróżnić dwa pojęcia gdyż pierwsze z nich odnosi się do leczenia przyczyny samej choroby a drugie z nich do skutków ubocznych jakie powstały. Dlatego też pierwsza kategoria może być leczona jedynie w przypadku autoimmunologicznego zapalenia trzustki. W tym przypadku stosuje się antybiotykoterapię która oddziałuje na przyczynę konkretnej zmiany. W innych przypadkach pozostaje nam leczenie objawowe które ma służyć znacznemu zmniejszeniu bólu , leczeniu cukrzycy czy też innych zaburzeń jakie spowodowała choroba. W przypadku leczenie dietetycznego poleca się dietę wysokobiałkową oraz bogatokaloryczną która poprzez mnogość substancji odżywczych będzie wspomagać nasz organizm. Moim zdaniem jest to klucz do sukcesu w walce z ta chorobą. Tutaj warto także o szeregu witamin jakie nasz organizm musi przyjąć ze względu na długoletnie zaniedbania. W przypadku leczenia przeciwbólowego duże znaczenie ma zmiana stylu życia które w dużej mierze powinno przekształcić się na zmniejszenie bólu jednakże warto tutaj wspomnieć o preparatach enzymatycznych. W przypadku gdy te dwie pierwsze metody zawodzą to wprowadza się trzecią w postaci środków przeciwbólowych. W przypadku poważnych zmian wprowadza się także operację chirurgiczne. Uwzględnia się je także w przypadku gdy podejrzewa się zmiany nowotworowe.

 

Kilka słów o podwójnej diagnozie

podwójna diagnozaCzy zawsze więcej oznacza lepiej. Mianem podwójnej diagnozy określamy w psychiatrii współwystępowanie zaburzeń psychicznych, zwykle psychotycznych lub afektywnych i uzależnienia. Wiele badań wykazało zwiększoną zapadalność pacjentów uzależnionych od środków psychoaktywnych na zaburzenia psychiczne. Problem jest złożony, często uzależnienie poprzedza wystąpienie zaburzeń psychotycznych i odwrotnie z większą częstością na choroby psychotyczne i nastroju chorują pacjenci uzależnieni od substancji odurzających.

Wśród substancji wywołujących tego typu zaburzenia najczęściej wymienia się: alkohol, THC, Amfetaminę, LSD, prawie wszystkie psychostymulanty. Czasami postawienie dokładnego rozpoznania „podwójna diagnoza” jest bardzo trudne. W niektórych przypadkach trudno dowieść czy pierwotne były zaburzenia endogenne, czy też przyjmowanie środków psychoaktywnych spowodowało wystąpienie zaburzeń.

Leczenie pacjentów u których psychozy czy też zaburzenia afektywne występują w przebiegu uzależnienia polega na skupieniu się na zespole zależności. Głównym celem jest utrzymanie abstynencji, objawy zaburzeń psychicznych przeważnie ustępują po zaprzestaniu przyjmowania substancji odurzających, czasami bardzo szybko. W ostrych objawach stosuje się leczenie farmakologiczne, z reguły krótkotrwałe. Natomiast u pacjenta występują równolegle schorzenia psychotyczne endogenne i zespół zależności, terapia jest złożona. Powinna uwzględnić obie choroby. Warunkiem koniecznym rozpoczęcia leczenia jest utrzymanie abstynencji. Następnie dążymy do wyrównania stanu psychicznego, ustąpienia objawów psychotycznych czy też wyrównania nastroju i tu wykorzystujemy głownie psychofarmakologię. Następnie wprowadzamy elementy psychoterapii i psychoedukacji. Gdy kontakt z pacjentem jest na tyle dobry, że może on uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych, skupiamy się na leczeniu zależności wciąż kontynuując terapię farmakologiczną.

Opracowano na podstawie źródła.

Okulista, jak wybrać dobrego

Specjalista okulista
Coraz więcej osób uskarża się na problemy ze wzrokiem. To efekt paru kluczowych zaniedbań, które często pomijamy. Chodzi o zbyt długą pracę przed monitorem komputera oraz niedobory w żywieniu. O ile zagrożenia ze strony komputera można załatwić poprzez regularne przerwy i stosowanie odpowiednich okularów, tak ciężko nam będzie zmienić rygor żywieniowy.

Mimo tego, wszystko jest możliwe. A pomocny okaże się dobry okulista Warszawa, Gdańsk czy Poznań – w tych miastach znajdziemy dobrych specjalistów okulistyki. Czy mnie mniejsze miejscowości są pokrzywdzone? Oczywiście, że nie, ponieważ dobrego okulistę znaleźć dość łatwo.

Wiele osób uważa, że okulista to bardzo prosta specjalizacja i decydują się na nią tylko Ci, którzy którym nie powodziło się podczas nauki. Tego rodzaju mity należy schować między bajki – nie ma lekarzy, którzy nie wynieśli wiedzy z uczelni medycznych. Tym bardziej w okulistyce, gdyż jest to specjalizacja w której wymaga się dużej wiedzy zsynchronizowanej z precyzją i doświadczeniem.

Warto wiedzieć, że w ostatnich latach, technologia stosowana w okulistyce bardzo się poprawiła. Możliwe jest już leczenie niektórych przypadłości, które do niedawna były przyczyną częściowej lub całkowitej utraty wzroku. Przykładem niech będzie sposób leczenia zaćmy, który dzisiaj jest zwyczajnym zabiegiem, a niegdyś był inwazyjną operacją.

Wielką rolę w procesie leczenia wzroku, pełnią lasery. Przy ich wykorzystaniu można zapomnieć o wielu wadach wzroku. Astygmatyzm, krótkowidztwo i dalekowidztwo a nawet tzw. zeza. Większość tego rodzaju zabiegów jest dość droga, jednak wykonuje się je tylko raz. Wada nie powinien pojawiać się ponownie, jeżeli zadbamy o wzrok w odpowiedni sposób.

polecamy http://okulista-warszawa.com.pl

Neurologia w Kraju

Specjalista neurolog
Dość często zdarza się, że odczuwamy mocne dolegliwości natury neurologicznej. Powodem takiego stanu rzeczy, jest wpływ wielu czynników, które w długim okresie czasu mogą wywołać poważne schorzenia. Nikt, , nie lekceważy takich objawów. Dość często jest to oznaka ciężkiej choroby. Nie podjęcie działań w takim momencie, oznacza szybkie pogorszenie stanu chorego. Z tego powodu warto wybrać się do neurologa, w celu oceny czy dane objawy nie oznaczają kłopotów.

Jakie zadania stają przed neurologiem? Lekarzy tej specjalności interesują choroby ściśle związane z układem nerwowym. Najczęściej spotykanymi schorzeniami, natury neurologicznej, są takie choroby jak:

– zapalenie mózgu
– zaburzenia naczyniowe
– problemy ze słuchem i wzrokiem
– padaczka

Powyższe są dość poważne, ale nie powinniśmy lekceważyć przewlekłych bólów głowy czy problemów ze snem, bo często są efektem złego działania układu nerwowego.

Ocena stanu pacjenta bywa trudna. Zwraca się bowiem uwagę na takie czynniki jak stan fizyczny pacjenta, odruchy, ruchomość stawów, a oprócz tego, wykonuje się badanie dna oka i sprawdza chód oraz mowę. Wykonuje się też test tzw. wyższych czynności korowych. W tym teście sprawdza się mowę, orientację, pamięć a także umiejętności czytania, pisania i liczenia. Wydaje się, że z takiego testu nie wyciągniemy wielu wniosków, jednak solidni neurolodzy potrafią dużo zdziałać na tej podstawie.

Nie wiesz jak wybrać solidnego neurologa? Na szczęście, nie jest to takie trudne. Masę wiedzy na ten temat znajdziemy w Internecie. W wyszukiwarce wystarczy umieścić frazę ‘neurolog Warszawa’, a po chwili otrzymamy tysiące wyników, wśród których znajdziemy informacje na temat neurologów. Informacje można uzyskać także od rodziny czy znajomych, lecz nie zawsze chętnie opowiadamy o naszych doświadczeniach z lekarzami. Jednak nawet najlepszy specjalista nie zrobi wiele, jeżeli nie udostępni mu się dobrej jakości sprzętu. Tomograf czy Rezonator to minimum przyzwoitego wyposażenia, jednak nie każda przychodnia dysponuje odpowiednimi urządzeniami. Sytuacja ta ulega zmianie, gdyż powstaje coraz więcej prywatnych klinik. Jeżeli podpiszą one kontrakty z NFZ, to badania na nowoczesnym sprzęcie będą finansowane ze składek zdrowotnych, a nie naszej prywatnej kieszeni.

Skuteczne leczenie w Polsce

W Internecie tworzonych jest dużo stron traktujących o szeroko pojmowanej medycynie. Korzystając z tego kanału, promują się prywatne kliniki a także gabinety lekarskie. Pośród takich stron, znajdziemy także wiele blogów i serwisów informacyjnych, publikujące nowości ze świata medycyny i ciekawe porady. Nie można się więc dziwić, że temat ma wzięcie. Jednak samo stworzenie portalu na temat medycyny nie zapewni nam rozgłosu. Należy bowiem dotrzeć do czytelników. Aby tego dokonać, niezbędne są pewne działania promocyjne.

Od razu nasuwa się kluczowe pytanie. Jak promować strony medyczne? Możemy to zrobić na wiele sposobów. Dobrym sposobem są tematyczne katalogi stron. Umieszcza się tam linki do stron internetowych oraz opisy tego, co znajduje się na wskazanej witrynie www. Działają one jak swego rodzaju informator medyczny, który oferuje mnóstwo potrzebnych źródeł w jednym miejscu. W katalogach medycznych znajdziemy nie tylko prywatne kliniki czy lekarze prowadzący indywidualną praktykę. Znajdziemy tam także reklamy aptek oraz sklepów ze sprzętem rehabilitacyjnym.

Świetną formą promowania strony, mogą być artykuły do przedruku. Powinno się je publikować na branżowych blogach lub w serwisach dziennikarstwa obywatelskiego. Artykuły o medycynie muszą spełnić wiele warunków. Po pierwsze, treść zawarta w artykule musi być unikalna i ciekawa. Podstawą jest także użyteczność zawartych w nim porad. Większość internautów to laicy, nie warto więc używać zbyt specjalistycznego słownictwa, gdyż może to zniechęcić do czytania.

Artykuły tego rodzaju, muszą być popierane sensownymi źródłami. Informacje wątpliwej natury zostaną szybko zweryfikowane, a my narazimy się na utratę wiarygodności. Ponadto, jeśli nasze artykuły będą wiarygodne, to zyskamy renomę w sieci a użytkownicy sami będą umieszczać odnośniki do naszych stron, przez co znacznie podniesie się liczba odwiedzających naszą stronę internetową.

Zabiegi dermatologiczne – Artykuł

Dermatologia to dziedzina, o której mówi się bardzo często. Coraz częściej borykamy się bowiem z problemami skórnymi, które można rozwiązać poprzez zastosowanie odpowiednich sztuczek lub zabiegów. Niektóre niedoskonałości, które pojawiają się na naszym ciele, można zwalczyć bez poważniejszej ingerencji w strukturę skóry.

Pozwalają na to pewne zabiegi dermatologiczne, z których korzystać można nawet bez wychodzenia z domu.

Zabiegiem, który stosujemy chyba najczęściej, jest peeling skóry. Domowy peeling można zrobić na wiele sposobów. Wystarczy nieco oliwy oraz garść gruboziarnistej soli a całości dopełni ulubiony żel pod prysznic. Taka kompozycja, świetnie sprawdzi się w domowym odświeżaniu naskórka. Zapewni nam czystą, a przede wszystkim gładką i świeżą skórę, bez zrogowaciałego naskórka.

Czasami domowe metody, okazują się niewystarczalne. W wielu sprawach, koniecznością okaże się wizyta w gabinecie dermatologa czy też u specjalisty medycyny estetycznej. Obaj specjaliści zazwyczaj ze sobą współpracują, w celu uzyskania doskonałego efektu estetycznego bez uszczerbku na zdrowiu.

Jednym z zabiegów, które należy wykonywać pod okiem specjalisty, jest szeroko pojęta laseroterapia. Wiązką laserową możemy leczyć różne niedoskonałości skórne. Począwszy od trądzika młodzieńczego i blizn, które po sobie pozostawił aż po rozstępy powstałe w efekcie ciąży. W zależności od stosowanej technologii, laserem można usuwać także delikatne blizny, które powstały w wyniku nieszczęśliwych wypadków czy dawnych operacji.

Badania kierowców

Badania kierowców
Kierowanie samochodem lub innym pojazdem mechanicznym, to duża odpowiedzialność. Chociaż wychodzi nam to zupełnie naturalnie, to trzeba pamiętać, że nie każdy powinien zasiadać za kierownicą pojazdów. Istnieje ogrom przeciwwskazań, które pozbawiają możliwości wsiadania za stery pojazdu. Kto wydaje takie decyzje? Oczywiście lekarze. Niestety, ale wiele wad uniemożliwia bezpieczne prowadzenie samochodu. Często jesteśmy tego zupełnie nieświadomi, przez co narażamy życie swoje i innych kierujących. Dlatego też, zanim przystąpimy do egzaminów na prawo jazdy lub licencję kierowcy zawodowego, zobligowani jesteśmy, by przejść szczegółowe testy.

Badania kierowców zawodowych składają się z dwóch podstawowych części. Pierwsza z nich to testy psychologiczne, nazywane także psychotestami. Sprawdza się w nich zdolność poprawnego reagowania w sytuacjach drogowych, percepcję bodźców z otoczenia czy też ogólny stan psychiczny badanego. To bardzo ważne, ponieważ wiele zaburzeń ciężko wykryć podczas codziennych czynności.

Przedmiotem badań jest także wzrok. Należy jednak wiedzieć, że nie jest to proste badanie wzroku, polegające na odczytywaniu liter z tablicy (czego nomen omen można się szybko nauczyć!) Są to testy innego rodzaju, które sprawdzają wiele elementów. Sprawdza się m.in. szybkość reakcji, wzrok przestrzenny czy też rozróżnianie barw. Badanie takie dają pewność, iż kierowca zawodowy będzie nie spanikuje w razie ekstremalnej sytuacji na ulicy.

Pamiętajmy, że badań takich nie można przeprowadzić u byle jakiego lekarza. Trzeba skorzystać z gabinetu specjalisty, który posiada uprawnienia do wydawania orzeczeń w zakresie zdolności do prowadzenia pojazdów oraz obsługi maszyn. W innym wypadku, badania będą zwyczajnie nie ważne. Może to mieć duże nieprzyjemności, zwłaszcza podczas nieszczęśliwego wypadku