Pomimo wieków, do dziś nie ma skutecznych klinicznie procedur z wyboru nakazujących leczenie uzależnienia od alkoholu. Natomiast stały rozwój medycyny wciąż weryfikuje stosowane metody. Dokładnie policzyliśmy jaka jest szansa na uzyskanie sukcesu jeżeli zastosujemy określone metody. Niestety okazuje się, że analizując konkretne dane pochodzące z badań klinicznych burzymy, przedstawiany nam dotychczas za jedyny słuszny obraz kreowany przez specjalistów psychoterapii uzależnień w polskim wydaniu. Dlatego chcąc przybliżyć czytelnikom wiarygodne źródła, stworzyliśmy serwis alkoholizm.co.

Obecnie w świecie medycznym powstaje pojęcie „dobrych praktyk” stosowanych w terapii choroby alkoholowej. I tak co wydaje się nieprawdopodobne runęły mity, związane z pojęciem alkoholizm, poniżej kilka z głównych.

Czy psychoterapia w klasycznym ujęciu jest skuteczna w leczeniu alkoholizmu? Odpowiedź: NIE. Niestety klasyczna psychoterapia podchodząc za szeroko do problemu, nie przynosi żadnych efektów w leczeniu ZZA. Zdecydowanie lepszą odpowiedź kliniczną dają proste techniki głównie behawioralno – poznawcze, skupione na rozwiązywaniu konkretnych problemów. Obecnie głównym nurtem psychoterapii stosowanym w wiodących ośrodkach jest psychoterapia motywująca.
Czy leczenie alkoholizmu w trybie stacjonarnym jest bardziej skuteczne niż metody ambulatoryjne? Odpowiedź: NIE. Mimo, że wydaje się nam, iż tzw. „zamknięty odwyk” – marzenie wielu rodzin, jest wydajniejszy, uczeni dowodzą w poprawnych merytorycznie próbach klinicznych, że to mit. Skuteczność leczenia stacjonarnego i ambulatoryjnego jest identyczna.
Czy psychoedukacja korzystnie skutkuje w terapii choroby alkoholowej? Odpowiedź: NIE. Niestety działania edukacyjne nie przynoszą klinicznie istotnych rezultatów.
Czy wydatki związane z profilaktyką alkoholizmu są uzasadnione terapeutycznie? Odpowiedź: NIE. Niestety Fundacje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe marnują corocznie kilkaset milionów złotych, które służą tylko zaspokojeniu potrzeb ludzi w nim zatrudnionych, alkoholikom nie pomagają. Ludzie korzystający z publicznych środków, doskonale o tym wiedzą, jednak żerują na mitach i niewiedzy społeczeństwa.
Czy nasz system lecznictwa odwykowego ma większa skuteczność niż AA? Odpowiedź: NIE. Ruch samopomocowy Anonimowych Alkoholików w rzetelnych badaniach uzyskuje podobną odpowiedź kliniczną niż pożerający setki milionów nasz system leczenia osób uzależnionych. Tu także lobby terapeutyczne wykorzystuje brak wiedzy, brak zaangażowania prawdziwych ekspertów, dając zatrudnienie pseudo – terapeutom.

Jednak eksperci zalecają stosowanie tych praktyk pomimo braku istotnej skuteczności, głównie ze względu na to, że medycyna, która dysponuje już dość skutecznymi metodami farmakoterapii, nie daje jeszcze możliwości dotarcia do wszystkim pacjentów. Spectrum osób uzależnionych jest tak szerokie, że nie wytworzyliśmy jeszcze jednoznacznych metod z wyboru. Aby propagować współczesny stan wiedzy na temat alkoholizmu, rozwijamy nasz serwis i staramy się dotrzeć do jak największego grona użytkowników.