Lekarskie wizyty online, w tym psychiatryczne, cieszą się coraz większą popularnością. Nasze polskie prawo umożliwia już diagnozowanie i leczenie pacjentów bez osobistego kontaktu z lekarzem. O specyfice pracy online i telemedycynie w psychiatrii rozmawiamy z lekarzem psychiatrą który prowadzi prywatną praktykę w Warszawie. Pytamy o korzyści, trudności i doświadczenia związane z terapią na odległość. Czy wizyty online zastąpią konieczność osobistego kontaktu z psychiatrą?

Nasz gość to lekarz psychiatra Tomasz Woźniak, od 1999 roku zajmuje się leczeniem pacjentów w trybie ambulatoryjnym w ramach prywatnej praktyki w Warszawie, oraz współkieruje Kliniką Medox, która obecnie funkcjonuje jako prywatny ośrodek leczenia uzależnień a do 2013 roku posiadała status prywatnego szpitala psychiatrycznego.

Efizyka: Panie doktorze czy po kilku latach funkcjonowania psychiatrycznych e-wizyt może się Pan już podjąć popełnienia oceny tej formy pomocy pacjentom?

Lekarz psychiatra Tomasz Woźniak: oczywiście, ze zauważam już korzyści z e-wizyt. E-wizyta nie jest jednak rozwiązaniem dla wszystkich i nie zawsze pacjent otrzyma w takiej formie odpowiednią pomoc. Dla pacjentów w stanie trwalej remisji zaburzeń, z dobrym samopoczuciem, ustalonym leczeniem to idealna forma konsultacji. Oszczędza czas, finanse, można ją przeprowadzić z dowolnego miejsca, ta forma kontaktu jest wystarczająca do podstawowej oceny stanu zdrowia pacjenta i ordynacji dalszego leczenia, głównie przedłużenia dotychczasowej terapii lub drobnych zmian. Po wizycie pacjent w zależności od oprogramowania gabinetowego lekarza ma wgląd w swoją dokumentację medyczną lub otrzymuje wnioski z wizyty, zalecenia i e-receptę via wiadomość tekstowa lub mailem.

Niestety w razie znacznych zmian w stanie zdrowia, pogorszenia samopoczucia, wystąpienia nowych objawów, często niezbędny jest osobisty kontakt z lekarzem. Psychiatria cały czas polega na osobistym badaniu, psychopatologii nie da się zbadać poprzez badania dodatkowe.

Efizyka: Czy podejmuje się Pan diagnozy i leczenia w formie online każdego pacjenta?

Tomasz Woźniak lekarz psychiatra: Nie. Ustaliłem swój regulamin. Chociaż prawo na to pozwala, nie przyjmuję nowych pacjentów wyłącznie w trybie online. Tą formą opieki obejmuję pacjentów obserwowanych i leczonych od lat. Z dobrze udokumentowanym rozpoznaniem. Nowych pacjentów mogę objąć opieką zdalną po odbyciu co najmniej kilku wizyt w gabinecie. Wiąże się to z kilkoma warunkami. Należy ustalić dane personalne pacjenta, co jest niewątpliwie utrudnione na odległość. Badanie przez telefon czy np Skypa posiada też ograniczenia. Samo oglądanie pacjenta dostarcza nam wielu informacji o jego stanie zdrowia.

Efizyka: Jakie poza tym ograniczenia posiada psychiatryczna wizyta online?

Tomasz Woźniak lekarz psychiatra: w trakcie wizyty zdalnej nie można popełnić opinii, zaświadczenia o stanie zdrowia w znaczeniu np zdolności do czynności socjalno-prawnych itp, nie można wystawić skierowania do Szpitala Psychiatrycznego bez osobistego badania pacjenta, narzuca nam to Ustawa o Ochronie Zdrowia Psychicznego. Również Minister Pracy i polityki Społecznej ustalił tryb orzekania o niezdolności do pracy na konieczność bezpośredniego kontaktu. Czyli nie otrzymamy zwolnienia lekarskiego podczas wizyty online.

Efizyka: Czy pacjent w trakcie wizyty online może pytać o interpretację wyników wykonanych badań?

Tomasz Woźniak lekarz psychiatra: to jest możliwe. Dzisiejsze systemy informatyczne pozwalają na przesyłanie plików z wynikami badan również tych obrazowych. Po zapoznaniu się z nimi lekarz może wytłumaczyć ich znaczenie pacjentowi. To ważne bo pozwala na ewentualne szybkie rozszerzenie diagnostyki lub w przypadku wyników prawidłowych uspokaja pacjenta.

Efizyka: czy możemy liczyć na to, że tradycyjne wizyty zostaną zupełnie wyparte przez telemedycynę?

Tomasz Woźniak lekarz psychiatra: myślę, ze przynajmniej w psychiatrii to niemożliwe. To sztuka, która polega na osobistym kontakcie. Oczywiście na pewno będą pacjenci i lekarze, którzy zadowolą się jakością internetową. I to prawdopodobnie będzie rozwiązanie ekonomiczne. Natomiast pacjentom, którym zależy na jakości rozpoznania i leczenia zawsze będziemy proponować klasę S czyli bezpośredni kontakt.

Efizyka: Panie doktorze dziękujemy za rozmowę.

Tomasz Woźniak: również dziękuję, życzę sukcesów, rozwoju i zdrowia, psychicznego też.

Osobom zainteresowanym drogą zawodowa naszego gościa ewentualnie ofertą usług polecamy: https://psychiatra-gabinet.pl/