Terapia związana z przeciwdziałaniem uzależnieniom jest efektywna, kiedy prowadzi ją terapeuta odpowiednio przeszkolony. Przejawem dobrego specjalisty od leczenia uzależnień nie mogą być jedynie ukończone kursy oraz odpowiednie wykształcenie. Na świetnego specjalistę składa się połączenie właściwych predyspozycji psychicznych z wiedzą wyniesioną ze szkoleń i szkoły wyższej.

Specjalista terapii uzależnień to tytuł, który nie jest tak łatwo zdobyć, należy ukończyć:

  • STU i SPP,
  • staże kliniczne
  • zdać egzamin certyfikujący.

Najważniejszym punktem na drodze do zdobycia tego fachu jest dyplom magistra. Dokładniej mówiąc chodzi o jeden z tych kierunków: psychologia, pedagogika, socjologia, medycyna, pielęgniarstwo i teologia. Fach ten jest regulowany, co oznacza, iż odpowiednie przepisy stworzone przez organ ustawodawczy dokładnie opisują, kto może tytułować się specjalistą terapii uzależnień. Do obowiązków terapeuty należy między innymi zdiagnozowanie oraz utworzenie planu terapeutycznego dla człowieka uzależnionego. Fundamentalnymi predyspozycjami terapeuty do walki z uzależnieniami, są umiejętności powiązane z poznawaniem drugiego człowieka. Czasem do wyżej ustalonego planu działania wkradają się wyjątki, a jest tak wtedy, kiedy osoba uzależniona nie jest chętna do włączenia się w terapię. W takiej sytuacji pierwsza czynność specjalisty to próba zmotywowania takiej osoby do podjęcia terapii Płaców to nie jedyne miejsce przeznaczone do wykonywania tego zawodu. Leczenie można przeprowadzać w domu człowieka uzależnionego, można również prowadzić wykłady o charakterze profilaktycznym na przykład w szkołach średnich. Koszty szkoleń i kursów dla terapeutów walczących z uzależnieniami są niezwykle zróżnicowane. Gotówka ta waha się od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Na szczęście można zabiegać o dofinansowanie takiego kursu na przykład przy pomocy instytucji państwowych podległych Ministerstwu Zdrowia.