Czy Schizofrenia oznacza niepoczytalność?

Schizofrenia to choroba psychiczna, która prowadzi do bardzo specyficznej dezintegracji osobowości. Pomimo bardzo wielu badań nikomu jeszcze nie udało się jednoznacznie określić dokładnej etiologii tej dość popularnej grupy psychoz. W przypadku schizofrenii bardzo duże znaczenie mają przede wszystkim czynniki genetyczne. W dużym stopniu dziedziczona predyspozycja jest aktywowana z biegiem czasu przez różne czynniki środowiskowe.

Charakterystyczne cechy schizofrenii

Charakterystycznymi cechami schizofrenii są objawy osiowe. W dzisiejszych czasach chorobę tą można podzielić na trzy główne grupy. Pierwszą z nich jest autyzm, który objawia się zazwyczaj całkowitym wycofaniem się chorego z kontaktów międzyludzkich i skupienie się jedynie na wewnętrznych przeżyciach. Drugą grupę stanowią zmiany w sferze uczuć. U chorych dochodzi do znacznego obniżenia uczuciowości wyższej, dlatego też stopniowo powiększa się uczucie pustki emocjonalnej. Ostatnią grupę stanowi rozszczepienie osobowości, które tak naprawdę prowadzi do rozpadu struktury osobowości.

Niepoczytalni schizofrenicy

Continue reading “Czy Schizofrenia oznacza niepoczytalność?” »