Kilka słów o podwójnej diagnozie

podwójna diagnozaCzy zawsze więcej oznacza lepiej. Mianem podwójnej diagnozy określamy w psychiatrii współwystępowanie zaburzeń psychicznych, zwykle psychotycznych lub afektywnych i uzależnienia. Wiele badań wykazało zwiększoną zapadalność pacjentów uzależnionych od środków psychoaktywnych na zaburzenia psychiczne. Problem jest złożony, często uzależnienie poprzedza wystąpienie zaburzeń psychotycznych i odwrotnie z większą częstością na choroby psychotyczne i nastroju chorują pacjenci uzależnieni od substancji odurzających.

Wśród substancji wywołujących tego typu zaburzenia najczęściej wymienia się: alkohol, THC, Amfetaminę, LSD, prawie wszystkie psychostymulanty. Czasami postawienie dokładnego rozpoznania „podwójna diagnoza” jest bardzo trudne. W niektórych przypadkach trudno dowieść czy pierwotne były zaburzenia endogenne, czy też przyjmowanie środków psychoaktywnych spowodowało wystąpienie zaburzeń.

Leczenie pacjentów u których psychozy czy też zaburzenia afektywne występują w przebiegu uzależnienia polega na skupieniu się na zespole zależności. Głównym celem jest utrzymanie abstynencji, objawy zaburzeń psychicznych przeważnie ustępują po zaprzestaniu przyjmowania substancji odurzających, czasami bardzo szybko. W ostrych objawach stosuje się leczenie farmakologiczne, z reguły krótkotrwałe. Natomiast u pacjenta występują równolegle schorzenia psychotyczne endogenne i zespół zależności, terapia jest złożona. Powinna uwzględnić obie choroby. Warunkiem koniecznym rozpoczęcia leczenia jest utrzymanie abstynencji. Następnie dążymy do wyrównania stanu psychicznego, ustąpienia objawów psychotycznych czy też wyrównania nastroju i tu wykorzystujemy głownie psychofarmakologię. Następnie wprowadzamy elementy psychoterapii i psychoedukacji. Gdy kontakt z pacjentem jest na tyle dobry, że może on uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych, skupiamy się na leczeniu zależności wciąż kontynuując terapię farmakologiczną.

Opracowano na podstawie źródła.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *